Kom in actie!

Het water staat het hoger onderwijs aan de lippen. Het is tijd om samen met alle studenten en docenten hier tegen op te staan. Teken de petitie gericht aan minister van OCW Ingrid van Engelshoven hier: het is tijd voor investeringen in het hoger onderwijs en een rechtvaardiger bekostigingssysteem.

Kom ook lokaal in actie en verenig je met studenten en docenten uit jouw stad! Onder Lokale groepen vind je informatie over actiegroepen in de verschillende steden.